HR Partner

Vi är din HR partner, personalresurs eller interimlösning

Tillsammans skapar vi trygga och uppskattade arbetsplatser!
Vi hjälper er framåt – genom förändring, utvecklingssteg och omställningar.

HR och Rekrytering i Karlskrona och Blekinge

Strateg- och affärspartner

Vi kan vara er partner gällande utveckling av ledning och organisation. Vi är rådgivande och stöttande i era personalrelaterade frågeställningar. Vi kan tillsammans med er kartlägga ert HR-arbete och tillföra perspektivet HR i er ledningsgrupp.

Vi arbetar även med strategisk kompetensförsörjning och är vana att räkna på siffror kopplade till personal.

Låt oss vara din utmanande och kraftfulla partner för att ta er ett steg längre i ert HR-arbete!

Expertpartner

Här finns många områden att ta hänsyn till. Arbetsrätt, arbetsmiljö, hälsa, policys, lagar och avtal är några av dessa. Vi kan stötta dig i nämnda frågeställningar och många fler ämnen.


Vi kan även vara behjälpliga i ert löpande arbeta med implementering, uppföljning och förbättringsområden.

Är vi den expert du behöver för att göra allt inom HR rätt och riktigt?

Engqvist Zimmerman HR Partner

Organisationspartner

Ibland uppstår behov av stöttning och råd i frågor gällande replacement och preplacement. Även omställning vid arbetsbrist eller outplacement av andra skäl kan vara situationer som måste hanteras.

Med vår erfarenhet och vana att hantera svåra situationer och samtal guidar vi dig som chef genom processerna.

Vi inser värdet av professionella avslut och guidar er gärna genom processerna.

Talangchefens blogg

Personalpartner

Alla organisationer behöver arbeta med utveckling inom organisationen. Vi kan vara din partner gällande kompetensförsörjning och karriärrådgivning. Vi har vana att agera chefstöd, coacha individer och genomföra uppskattade workshops kopplade till team. Vill ni även stärka ert employer branding eller titta djupare på talent aquisition så finns vi här. Som alltid, anpassat till individen och dennes unika situation – allt efter behov och önskemål.

Process - Extern HR Partner

Processen där vi agerar som extern HR partner för er inleds med en tydlig uppstart. Vi går sedan vidare med att lära oss mer om er organisation, för att vi ska veta vad ni har för behov, kultur och önskemål; så att vi kan hjälpa er på bästa sätt. När ni presenterar uppdraget för oss arbetar vi fram en plan, gör det som krävs och när allt är klart rundas det av med vad vi gjort så ni fortfarande har koll på er verksamhet. Vi gör uppföljning och utvärdering av arbetet och tillsammans går vi i mål.

Låter detta som något ni hade dragit nytta av?
Behöver ni nytänkande eller stöttning i er organisation? 

Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheter till samarbete eller för att få reda på mer om hur vi jobbar. 

Vi är din HR partner när du behöver oss.

Thomas International

Thomas PPA

På enbart 8 minuter ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? - Hur kommunicerar de? - Är de självstartande? - Vad motiverar dem?

Thomas TST/GIA

Mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning.

HPTI

High Potential Trait Indicator (HPTI) hjälper till att identifiera ledarpotential genom att utforska en individs personlighetsdrag och ge en inblick i hur lämpade de kan vara för en viss arbetsroll eller position. Bedömningen är enkel att genomföra och ger en omfattande rapport om individen. Med förståelse för en individs personlighet och hur detta interagerar med en viss funktion eller roll, kan ni samarbeta för att de ska kunna utveckla sina styrkor och utvecklingsområden för att nå sin fulla potential i arbete som de är väl lämpade för.

Thomas GIA

Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) mäter kognitiv kapacitet inom fem områden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga. I det här avsnittet kommer vi att undersöka några olika typer av kognitiva kapacitetstester men först kommer vi att titta på vad dessa tester mäter och hur resultaten räknas fram.

TEIQue

Thomas International, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), baserad på Dr. K.V. Petrides egenskapsbaserade emotionella intelligensteori, är ett unikt bedömningsverktyg som ser emotionell intelligens som en samling av personlighetsdrag.

Thomas360

Är ett användarvänligt system för att hantera processen och ge individ, grupp och organisation rapporter som hjälper er få bättre förståelse för era medarbetare.

Vill du veta mer om oss som HR Partner?