Extern HR Partner

Vi är din HR partner, personalresurs eller interimlösning!

Med vår erfarenhet har vi sett att alla organisationer – små eller stora, kan behöva lite extra hjälp ibland. Vi på Engqvist & Zimmerman HR partner finns här för att hjälpa dig med de behov du har för tillfället. Du kan anlita oss för både hel- och deltidsuppdrag och vi finns hos er så länge ni behöver oss. Självklart ska ni vara nöjda med vårt jobb innan vi avslutar vårt uppdrag.

Tack vare vårt stora nätverk av talangfulla personer i kombination med vår erfarenhet och kunskap, så kan vi bemöta de allra flesta behov inom personalområdet.

Vi är inte rädda för att vara nytänkande – vi tror att det är nytänkandet som har tagit oss hit där vi är idag. När vi ser på din organisation kommer vi också vara konsultmässiga, ärliga och noggranna för att få bästa resultat. Varje uppdrag är unikt, eftersom varje organisation i sig är unik. En mall kan funka i vissa fall, men för att kunna prestera varje gång krävs engagemang, kunskap och flexibilitet. Detta hittar du såklart hos oss, varje gång!

Låter detta som något ni hade dragit nytta av? Behöver ni nytänkande eller stöttning i er organisation? Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheter till samarbete eller för att få reda på mer om hur vi jobbar. Vi är din HR partner när du behöver oss.

Processen

Här är ett exempel på hur en process kan se ut, där vi agerar en extern HR partner för er. Uppstarten innebär att ni kontaktar oss och vi går sedan vidare med att lära oss mer om er organisation. Detta är nödvändigt för att vi ska veta vad ni har för behov, kultur och önskemål, för att kunna hjälpa er på bästa sätt. När ni sedan presenterar uppdraget för oss arbetar vi fram en plan, gör det som krävs och när allt är klart rundas det av med vad vi gjort så ni fortfarande har koll på er verksamhet.

Uppföljningen är det vi tycker är bland det viktigaste. Vad gick bra? Vad hade vi kunnat göra bättre? Det är feedback som får oss att utvecklas – vi såväl som ni. Efter det erbjuder vi support om det är något mer som behövs. Är ni sedan nöjda med vårt jobb och om vi behövs igen, så bokar vi helt enkelt in nästa uppdrag. Här är det en stor fördel att ta in oss igen, eftersom vi redan känner till er organisation och vet vad just ni behöver.

Thomas International

Thomas PPA

På enbart 8 minuter ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? - Hur kommunicerar de? - Är de självstartande? - Vad motiverar dem?

Thomas TST/GIA

Mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning.

HPTI

High Potential Trait Indicator (HPTI) hjälper till att identifiera ledarpotential genom att utforska en individs personlighetsdrag och ge en inblick i hur lämpade de kan vara för en viss arbetsroll eller position. Bedömningen är enkel att genomföra och ger en omfattande rapport om individen. Med förståelse för en individs personlighet och hur detta interagerar med en viss funktion eller roll, kan ni samarbeta för att de ska kunna utveckla sina styrkor och utvecklingsområden för att nå sin fulla potential i arbete som de är väl lämpade för.

Thomas GIA

Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) mäter kognitiv kapacitet inom fem områden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga. I det här avsnittet kommer vi att undersöka några olika typer av kognitiva kapacitetstester men först kommer vi att titta på vad dessa tester mäter och hur resultaten räknas fram.

TEIQue

Thomas International, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), baserad på Dr. K.V. Petrides egenskapsbaserade emotionella intelligensteori, är ett unikt bedömningsverktyg som ser emotionell intelligens som en samling av personlighetsdrag.

Thomas360

Är ett användarvänligt system för att hantera processen och ge individ, grupp och organisation rapporter som hjälper er få bättre förståelse för era medarbetare.

Vill du veta mer om extern HR Partner?

TOP