Extern HR Partner

Vi är din HR partner, personalresurs eller interimlösning!

Tillsammans skapar vi trygga och uppskattade arbetsplatser!
Vi hjälper er framåt – genom förändring, utvecklingssteg och omställningar.

Engqvist Zimmerman HR Partner

Chefs- och ledningsstöd vid omställning

Behöver du som chef stöd i ert omställningsarbete? Vi erbjuder rådgivning och handledning i ett upplägg som anpassas efter hur just er omställningsprocess ser ut, samt var i processen ni befinner er. 

Med vår erfarenhet och vana att hantera svåra situationer och samtal guidar vi dig som chef genom omställningen. Vi inser värdet av professionella avslut!

Outplacement

Få hjälp med att gå skilda vägar! Vårt program för outplacement har som mål att bistå er medarbetare i att hitta sysselsättning utanför er arbetsplats, oavsett det handlar om en felrekrytering, ändrade kompetenskrav eller arbetsbrist.

Som alltid, anpassat till individen och dennes unika situation. Coachning, intervjuteknik, personlig marknadsföring och kompetensinventering – allt efter behov och önskemål.

Engqvist Zimmerman HR Partner

Omställningsprogram Tjänstemän

Vårt omställningsprogram för tjänstemän anpassas och skräddarsys efter medarbetaren. Programmet omfattas av omställningsavtalet SAF-PTK, och är vägen som leder tjänstemän till nytt arbete – eller kanske till att starta egen verksamhet!

 

Process - Extern HR Partner

Processen där vi agerar som extern HR partner för er inleds med en tydlig uppstart. Vi går sedan vidare med att lära oss mer om er organisation, för att vi ska veta vad ni har för behov, kultur och önskemål; så att vi kan hjälpa er på bästa sätt. När ni presenterar uppdraget för oss arbetar vi fram en plan, gör det som krävs och när allt är klart rundas det av med vad vi gjort så ni fortfarande har koll på er verksamhet. Vi gör uppföljning och utvärdering av arbetet och tillsammans går vi i mål.

Låter detta som något ni hade dragit nytta av?
Behöver ni nytänkande eller stöttning i er organisation? 

Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheter till samarbete eller för att få
reda på mer om hur vi jobbar. 

Vi är din HR partner när du behöver oss.

Thomas International

Thomas PPA

På enbart 8 minuter ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? - Hur kommunicerar de? - Är de självstartande? - Vad motiverar dem?

Thomas TST/GIA

Mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning.

HPTI

High Potential Trait Indicator (HPTI) hjälper till att identifiera ledarpotential genom att utforska en individs personlighetsdrag och ge en inblick i hur lämpade de kan vara för en viss arbetsroll eller position. Bedömningen är enkel att genomföra och ger en omfattande rapport om individen. Med förståelse för en individs personlighet och hur detta interagerar med en viss funktion eller roll, kan ni samarbeta för att de ska kunna utveckla sina styrkor och utvecklingsområden för att nå sin fulla potential i arbete som de är väl lämpade för.

Thomas GIA

Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) mäter kognitiv kapacitet inom fem områden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga. I det här avsnittet kommer vi att undersöka några olika typer av kognitiva kapacitetstester men först kommer vi att titta på vad dessa tester mäter och hur resultaten räknas fram.

TEIQue

Thomas International, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), baserad på Dr. K.V. Petrides egenskapsbaserade emotionella intelligensteori, är ett unikt bedömningsverktyg som ser emotionell intelligens som en samling av personlighetsdrag.

Thomas360

Är ett användarvänligt system för att hantera processen och ge individ, grupp och organisation rapporter som hjälper er få bättre förståelse för era medarbetare.

Vill du veta mer om oss som HR Partner?

TOP