Second opinion

När man behöver en Second Opinion

Har du en intern kandidat eller har du kanske valt att genomföra en rekrytering på egen hand? Då kan vi vara ditt stöd att utvärdera er framtida medarbetare innan nästa steg tas i processen.

För att ge de allra bästa förutsättningarna inför kommande analys startar vi med ett samtal om rollen, den aktuella kandidaten och era förväntningar på den kommande medarbetaren.

Därefter genomför vi tester, djupintervjuer och, om önskvärt, kompletterande bakgrundskontroller.

Under processen kommunicerar vi aktivt med kandidaten och genom ovan process undersöker vi om de personliga egenskaperna och erfarenheterna matchar med tjänsten och företagskulturen.

Sist men inte minst sker en personlig återkoppling med dig som kund.

Du får ett objektivt och rättvist stöd i valet mellan flera bra kandidater.

Thomas International

Thomas PPA

På enbart 8 minuter ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? - Hur kommunicerar de? - Är de självstartande? - Vad motiverar dem?

Thomas TST/GIA

Mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning.

HPTI

High Potential Trait Indicator (HPTI) hjälper till att identifiera ledarpotential genom att utforska en individs personlighetsdrag och ge en inblick i hur lämpade de kan vara för en viss arbetsroll eller position. Bedömningen är enkel att genomföra och ger en omfattande rapport om individen. Med förståelse för en individs personlighet och hur detta interagerar med en viss funktion eller roll, kan ni samarbeta för att de ska kunna utveckla sina styrkor och utvecklingsområden för att nå sin fulla potential i arbete som de är väl lämpade för.

Thomas GIA

Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) mäter kognitiv kapacitet inom fem områden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga. I det här avsnittet kommer vi att undersöka några olika typer av kognitiva kapacitetstester men först kommer vi att titta på vad dessa tester mäter och hur resultaten räknas fram.

TEIQue

Thomas International, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), baserad på Dr. K.V. Petrides egenskapsbaserade emotionella intelligensteori, är ett unikt bedömningsverktyg som ser emotionell intelligens som en samling av personlighetsdrag.

Thomas360

Är ett användarvänligt system för att hantera processen och ge individ, grupp och organisation rapporter som hjälper er få bättre förståelse för era medarbetare.

Vill ni veta mer om Second opinion?