Våra tjänster

Rekrytering

Vi rekryterar din nästa medarbetare

Vi lär känna er som kund; ert företags mål, visioner och värderingar – för att kunna matcha en kandidat mot mer än bara kompetenser. 

En väl genomarbetad och detaljerad kravprofil ger bästa möjliga förutsättningar för en lyckad rekrytering och fortsatt partnerskap.

Vi rekryterar chefer, specialister och tjänstemän i de flesta branscher. Med en stor erfarenhetsbredd i vårt team finns en betydande insikt och förståelse för varierade marknader och verksamhetsområden.

rekrytering efter behov

Ert behov ligger till grund för vilken nivå av rekrytering vi rekommenderar.
Vi utgår ifrån fyra olika paketlösningar och lyssnar gärna till era önskemål.

ettan

En helhetslösning som med fördel används vid rekrytering av VD, högre chefer och specialister.

tvåan


Vår rekommendation är att paketet används vid rekrytering av chefer och tjänstemän med särskild kompetens. 

trean

Det här paketet är passande för rekryteringar av tjänstemän till er verksamhet.

fyran


Det här paketet rekommenderas gällande enklare rekryteringar av tjänstemän.

Våra olika nivåer

Chefer Topp

Vd eller liknande
 • Rekrytering
 • Search
 • PPA
 • GIA

CHEFER & SPECIALISTER

VERKSAMHETSCHEF ELLER SPECIALIST
 • Rekrytering
 • Search
 • PPA PÅ SLUTKANDIDATER
 •  

Tjänstemän Standard

Tjänstemän med krav på särskild utbildning
 • Rekrytering
 • PPA på 1 slutkandidat

Tjänstemän Light

Övriga tjänstemän
 • Rekrytering
 •  

Rekryteringsprocessen – steg för steg

01.

Kravprofil

Tillsammans med er skapar vi en noggrann kravprofil för tjänsten där vi fastställer viktiga element som exempelvis: tidigare erfarenhet, kunskaper och färdigheter, kultur och struktur i företaget och teamet, tidsplan och plan för annonsering. För att fastställa personliga egenskaper som behövs för rollen genomför vi en BPA (Befattningsprofilanalys), mot vilken vi kan matcha kandidater.

02.

Kommunikation

Vi tar fram en annons baserad på kravprofilen och gör den synlig i alla överenskomna medier, utvalda efter bästa möjliga talangattraktion och träffsäkerhet.

03.

Ansökningar

Vi hanterar alla inkomna ansökningar, kommunikation med kandidater, frågor om tjänsten, samt planerar och kallar till intervjuer efter utsatt tidsplan.

04.

Urval

Kandidaturval görs i flera steg efter kompetenskrav, erfarenheter, personliga egenskaper och genom tester beroende på tjänst och behov. Om ni valt en rekrytering innehållande headhunting/search genomförs denna för att kartlägga kompetenser och personer av intresse.

05.

Kompetensbaserad intervju

En första intervju hålls med kandidater som matchar kravprofilen, där vi stämmer av kompetenser, samtalar om tjänsten och företaget.

06.

Djupintervju

Kandidater som valts efter kompetensintervjun genomför en djupintervju, samt eventuella relevanta tester. Under intervjun tittar vi närmare på egenskaper, mål, motivationsfaktorer och andra viktiga element för att kunna sätta rätt person på rätt plats.

07.

Kandidatpresentation och kundintervjuer

Lämpliga slutkandidater presenteras för er och ni får möjlighet att träffa och/eller själva intervjua kandidaterna och presentera er verksamhet närmare.

08.

Referenser och bakgrundskontroller

Vi tar referenser på samtliga utvalda kandidater. Bakgrundskontroll av belastningsregister ingår alltid. Om särskild utbildning erfordras för tjänsten validerar vi även examina. Övriga bakgrunds- eller hälsokontroller genomförs efter önskemål.

09.

Avslut

Tillsammans har vi en slutdiskussion om de aktuella kandidaterna för att komma fram till vilken kandidat som ska få ett erbjudande. När ni gett kandidaten ett erbjudande och denne tackat ja, avslutar vi rekryteringsprocessen och avtackar resterande kandidater i processen.

10.

Uppföljning

Efter avslutad rekrytering genomför vi en uppföljning tillsammans. Vi låter även er valda kandidat ge oss feedback så att vi alltid kan förbättra vår insats för att hitta nästa stjärna.

Våra testverktyg

Vi gör det enklare att förstå dina framtida medarbetare. Vad som motiverar dem, deras styrkor, begränsningar och potential.

Vanliga frågor och svar om rekryteringsprocessen

Varje rekrytering är unik och utgår ifrån vad ni som kund har för behov och önskemål, men processen vi utgår från och anpassar ser ut såhär.

Först och främst gör vi tillsammans en analys av de behov som finns, lär känna er som verksamhet och arbetsgivare och ser till de mål ni har framåt – först då kan vi matcha rätt kompetens och person till just ert företag.

Vårt mål är alltid att vara en långsiktig partner för verksamhetens kompetens i alla steg; tillsättning, utveckling och förändring. Därför arbetar vi för att ge konsultmässiga rekommendationer, förslag och alternativ för att ge er bästa förutsättningar för framtiden.

Vår riktlinje för rekryteringsprocessen ligger mellan 6-8 veckor från start till mål.
För särskilt komplexa specialistroller kan tidsplanen sträcka sig till ca 12 veckor, beroende på tjänst.

Zimmermans är certifierade användare av Thomas Internationals testverktyg.
Läs mer om vilka tester och analyser vi använder oss av här.

 • Annonsering – Annonsen vi tagit fram visas och sponsras i utvalda medier där målgruppen är aktiva. Utöver standardplattformar som exempelvis Arbetsförmedlingen och andra gratis jobbsiter visas den på Zimmermans webb, sociala mediekanaler, tillvalt som sponsrade annonser och inlägg på LinkedIn eller andra plattformar efter rekommendation. Vi syns där kandidaterna är!
 • Nätverk – Vår styrka ligger i våra nätverk. Lokalt och regionalt har vi byggt upp starka nätverk som ofta innefattar just de guldkorn vi är på jakt efter. Vår befintliga databas hålls dessutom varm och aktuell.
 • Executive search / headhunting – Vi kartlägger kompetenser, företag och namn av intresse för att hitta kandidater som inte aktivt söker nya möjligheter. Vi kontaktar dem och skapar intresse för tjänsten och ert företag. 

Priset för en rekrytering baseras på flera faktorer. Ska vi genomföra hela rekryteringen eller önskar ni en dellösning? Vi kan bygga en flexibel process för er innehållandes bara de delar ni behöver just nu. Tjänstens komplexitet, eventuella tillval, tester eller övriga behov och önskemål skiljer sig från process till process. Därför har vi en flexibel prissättning. Kontakta oss för en offert anpassad för just er!

Hur kan vi hjälpa dig?

Ditt behov styr vårt uppdrag. Rekrytering, konsultinhyrning eller HR- och personalfrågor – våra tre verksamhetsområden. Med vår support hittar du dina framtida stjärnor, tillfälliga hjältar och en trygg partner för fortsatt utveckling av era talanger och verksamhet.

Annika Zimmerman

Hur kan vi hjälpa dig?

Beskriv kortfattat vad vi skulle kunna hjälper till med så hör vi av oss.