Rekrytering

Vi rekryterar din nästa medarbetare!

Det är viktigt att vi i alla uppdrag förstår dig och din organisation väl. Vad gör er organisation unik? Vad är det som får era medarbetare att bli era ambassadörer? Hur attraherar ni nya medarbetare till er organisation? Med värderingar och kultur tillsammans med kunskap om just era specifika behov får vi en bra uppfattning om er organisation. Det ger oss möjlighet att leverera ett resultat för framtiden som alla inblandade parter blir nöjda med.
Genom att lära känna er och era medarbetare bygger vi långsiktiga relationer som håller länge.

Självklart vill vi lyckas med vår rekrytering, precis som ni som rekryterar vill. Därför ser vi till att alla våra avslutade processer har tre stora vinnare: du som kund, våra kandidater och vi som rekryterar. Alla ska vinna på det och känna sig nöjda. Detta når vi genom att vi är engagerade och intresserade genom hela processen.

Vi har vardera över 20 års erfarenhet av HR, rekrytering och intervjuer. Tillsammans har vi haft flera tusen intervjuer, tillsatt flera hundra tjänster och varit med och skapat en miljon bra dagar på jobbet. När vi ska hitta en kandidat till en kund jobbar vi kompetensbaserat med urval och intervjuer och validerar alla kandidater. Genom åren har vi kommit fram till en metod och en process som producerat många lyckliga historier.

Vi ser det som att varje rekryteringsprocess kan förstärkas med olika verktyg. Se det som ett smörgårdsbord av verktyg som du kan välja av, för att stärka ditt val av kandidat. Vi hjälper dig gärna med att hitta rätt verktyg för dig, för att du bättre ska kunna välja en kandidat som passar just din organisation.

Vi är certifierade i samtliga av Thomas Internationals tester. En kort förklaring kring varje verktyg finns att läsa nedan.

Executive search Engqvist & Zimmerman

Thomas International

Thomas PPA

På enbart 8 minuter ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? - Hur kommunicerar de? - Är de självstartande? - Vad motiverar dem?

Thomas TST/GIA

Mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning.

HPTI

High Potential Trait Indicator (HPTI) hjälper till att identifiera ledarpotential genom att utforska en individs personlighetsdrag och ge en inblick i hur lämpade de kan vara för en viss arbetsroll eller position. Bedömningen är enkel att genomföra och ger en omfattande rapport om individen. Med förståelse för en individs personlighet och hur detta interagerar med en viss funktion eller roll, kan ni samarbeta för att de ska kunna utveckla sina styrkor och utvecklingsområden för att nå sin fulla potential i arbete som de är väl lämpade för.

Thomas GIA

Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) mäter kognitiv kapacitet inom fem områden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga. I det här avsnittet kommer vi att undersöka några olika typer av kognitiva kapacitetstester men först kommer vi att titta på vad dessa tester mäter och hur resultaten räknas fram.

TEIQue

Thomas International, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), baserad på Dr. K.V. Petrides egenskapsbaserade emotionella intelligensteori, är ett unikt bedömningsverktyg som ser emotionell intelligens som en samling av personlighetsdrag.

Thomas Teams

Är ett användarvänligt system för att hantera processen och ge individ, grupp och organisation rapporter som hjälper er få bättre förståelse för era medarbetare.

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder

Vill du veta mer om rekrytering?