FRÅGOR & SVAR

Vanliga frågor & svar om rekryteringsprocessen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar vi får kring våra rekryteringsprocesser!

Varje rekrytering är unik och utgår ifrån vad ni som kund har för behov och önskemål, men processen vi utgår från och anpassar ser ut såhär.

Först och främst gör vi tillsammans en analys av de behov som finns, lär känna er som verksamhet och arbetsgivare och ser till de mål ni har framåt – först då kan vi matcha rätt kompetens och person till just ert företag. 

Vårt mål är alltid att vara en långsiktig partner för verksamhetens kompetens i alla steg; tillsättning, utveckling och förändring. Därför arbetar vi för att ge konsultmässiga rekommendationer, förslag och alternativ för att ge er bästa förutsättningar för framtiden.

Rekryteringsprocessen – steg för steg

 • Kravprofil – Tillsammans med er skapar vi en noggrann kravprofil för tjänsten där vi fastställer viktiga element som exempelvis: tidigare erfarenhet, kunskaper och färdigheter, kultur och struktur i företaget och teamet, tidsplan och plan för annonsering. För att fastställa personliga egenskaper som behövs för rollen genomför vi en BPA (Befattningsprofilanalys), mot vilken vi kan matcha kandidater. 
 • Kommunikation – Vi tar fram en annons baserad på kravprofilen och gör den synlig i alla överenskomna medier, utvalda efter bästa möjliga talangattraktion och träffsäkerhet. 
 • Ansökningar – Vi hanterar alla inkomna ansökningar, kommunikation med kandidater, frågor om tjänsten, samt planerar och kallar till intervjuer efter utsatt tidsplan.
 • Urval – Kandidaturval görs i flera steg efter kompetenskrav, erfarenheter, personliga egenskaper och genom tester beroende på tjänst och behov. Vi genomför även search/headhunting där vi kartlägger kompetenser och personer av intresse.
 • Kompetensbaserad intervju – En första intervju hålls med kandidater som matchar kravprofilen, där vi stämmer av kompetenser, samtalar om tjänsten och företaget. 
 • Djupintervju – Kandidater som valts efter kompetensintervjun genomför en djupintervju, samt eventuella relevanta tester. Under intervjun tittar vi närmare på egenskaper, mål, motivationsfaktorer och andra viktiga element för att kunna sätta rätt person på rätt plats. 
 • Kandidatpresentation och kundintervjuer – Lämpliga slutkandidater presenteras för er och ni får möjlighet att träffa och/eller själva intervjua kandidaterna och presentera er verksamhet närmare.
 • Referenser och bakgrundskontroller – Vi tar referenser på samtliga utvalda kandidater. Bakgrundskontroll av belastningsregister ingår alltid. Om särskild utbildning erfordras för tjänsten validerar vi även examina. Övriga bakgrunds- eller hälsokontroller genomförs efter önskemål.
 • Avslut –  Tillsammans har vi en slutdiskussion om de aktuella kandidaterna för att komma fram till vilken kandidat som ska få ett erbjudande. När ni gett kandidaten ett erbjudande och denne tackat ja, avslutar vi rekryteringsprocessen och avtackar resterande kandidater i processen. 
 • Uppföljning – Efter avslutad rekrytering har vi uppföljning efter 1, 3 och 6 månader.
Vi anpassar vår process efter tjänst, kund och önskemål. Kontakta oss för mer information eller en offert anpassad för just er.

Vår riktlinje för rekryteringsprocessen ligger mellan 6-8 veckor från start till mål.
För särskilt komplexa specialistroller kan tidsplanen sträcka sig till ca 12 veckor, beroende på tjänst. 

Engqvist & Zimmerman HR Partner är certifierade användare av Thomas Internationals testverktyg. 
Läs mer om vilka tester och analyser vi använder oss av här.

 • Annonsering – Annonsen vi tagit fram visas och sponsras i utvalda medier där målgruppen är aktiva. Utöver standardplattformar som exempelvis Arbetsförmedlingen och andra gratis jobbsiter visas den på Engqvist & Zimmermans webb, sociala mediekanaler, tillvalt som sponsrade annonser och inlägg på LinkedIn eller andra plattformar efter rekommendation. Vi syns där kandidaterna är!
 • Nätverk – Vår styrka ligger i våra nätverk. Lokalt och regionalt har vi byggt upp starka nätverk som ofta innefattar just de guldkorn vi är på jakt efter. Vår befintliga databas hålls dessutom varm och aktuell.
 • Executive search / headhunting – Vi kartlägger kompetenser, företag och namn av intresse för att hitta kandidater som inte aktivt söker nya möjligheter. Vi kontaktar dem och skapar intresse för tjänsten och ert företag. 

Priset för en rekrytering baseras på flera faktorer. Ska vi genomföra hela rekryteringen eller önskar ni en dellösning? Vi kan bygga en flexibel process för er innehållandes bara de delar ni behöver just nu. Tjänstens komplexitet, eventuella tillval, tester eller övriga behov och önskemål skiljer sig från process till process. Därför har vi en flexibel prissättning. Kontakta oss för en offert anpassad för just er!

Fanns din fråga inte med?

Hur kan vi hjälpa dig?

Beskriv kortfattat vad vi skulle kunna hjälper till med så hör vi av oss.